Wycieczka do muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - 15 października 2014 r.